Vår historie

Rein Tek As ble etablert i 1998 og holder til i trivelige omgivelser ved Akerselva på det gamle verkstedsområdet til Myrens Verksted.
Her utfører vi vårt daglige virke som en av Oslo og Akershus største firma innen spesialrenholdstjenester med størst
vekt på graffitifjerning, rengjøring avfallsbrønner, fasadevask, vinterdrift til borettslag, sameier og næringseiendom. Eiendomsservice avdeling utfører også maskinell feiing av garasjeanlegg parkeringshus og utenomhusarealer.

Forretningsidè
Rein Tek AS skal levere spesialtjenester innen overflaterenhold innen nevnte nisjer og være ledende på sluttkvalitet til konkurransedyktige priser rettet mot
næringseiendom, borettslag, sameier og offentlig eiendomsportefølje. Organisasjon, teknologi og materiell skal til en hver tid tilpasses kundens behov for tjenester og produkter av høy kvalitet.
Det skal være kort vei fra kunde til beslutningstaker. Personlig service og rådgivning er en integrert del i all utøvelse og er avgjørende for
enhver måloppfyllelse. De høye krav til kvalitet oppnås ved en målrettet rekruttering å personalutvikling.

På dette grunnlag skal Rein Tek AS befeste sin posisjon som en av de dyktigste leverandører av nevnte tjenester og produkter.
Det settes slike krav til firmaet`s  egenkapitalreserve at det oppnås reell handlefrihet og tillit i markedet.
Med en slik forretningsidè  og et selvpålagt krav om høy forretningsmoral skal Rein Tek AS markere seg som et betydelig, effektivt og lønnsomt firma.

 

Velkommen

Logo firkant hvit glow 200

Kontak oss for rask respons

Legg inn navn, epost, telefon og beskrivelse. Så kontakter vi deg raskt!

Ha en fin dag.

Vår Adresse

Rein Tek AS.
Sandakerveien 24D, Bygg F1
0469 Oslo
Tel: 2235 4070
Org: 993 083 186 MVA
Vakt telefon.
Graffitifjerning: tlf 22354070
Istapper og snørydding: 93227683
Kontor

Kredittverdighet og HMS